Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 093 888 7171

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 02

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Óc Chó Mỹ 300g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Chà Là Israel 250g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết

Cam kết tất cả các sản phẩm đều có hạn sử dụng lâu và rõ ràng xuất xứ

Liên Hệ Đặt Hàng: 093 888 7171
- Trà Xanh Bazanland 100g
- Nho Khô Mỹ 250g
- Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g
- Óc Chó Mỹ 300g
- Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g
- Chà Là Israel 250g
- Vang  Pháp Louis Bourgogne
- Bộ Hộp Quà Tết

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

quà tặng xuân 2018

Phú Quý 01

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Chà Là Israel 250g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 02

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Óc Chó Mỹ 300g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Chà Là Israel 250g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 03

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 05

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 06

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Óc Chó Mỹ 200g, Macca Úc Loại 1 - 250g, Hạt Chia Thượng Hạng England 350g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 250g, Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 250g, Hạt Điều rang muối 250g, Nho khô Mỹ 300g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 07

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Mật Ong Bazanland 570g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 08

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 500g, Hạt Điều rang muối 500g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Phú Quý 09

/ 1 hộp
Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạnh Nhân Tách Vỏ, Rang Mộc Mỹ  500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết

HỖ TRỢ & TƯ VẤN