Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 093 888 7171

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 03

/ 1 hộp
Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Trà Xanh Bazanland 100g, Bánh Dừa 110g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bộ Hộp Quà Tết

Cam kết tất cả các sản phẩm đều có hạn sử dụng lâu và rõ ràng xuất xứ

Liên Hệ Đặt Hàng: 093 888 7171
- Hạt Điều Vỏ Lụa 150g
- Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g
- Hạt Óc Chó Mỹ 150g
- Trà Xanh Bazanland 100g
- Bánh Dừa 110g
- Kẹo Trái Cây Malaysia 200g
- Bộ Hộp Quà Tết

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

quà tặng xuân 2018

Kỷ Hợi

/ 1 hộp
Bánh Dừa 110g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân

/ 1 hộp
Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Trà Xanh Bazanland 100g, Bánh Dừa 110g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Tân Xuân

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Óc chó Mỹ150g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 01

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Macca Úc 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 02

/ 1 hộp
Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Nho khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Óc chó Mỹ 200g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Ngũ Thượng Hạt

/ 1 hộp
Macca Úc 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Hạt Chia 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 03

/ 1 hộp
Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Trà Xanh Bazanland 100g, Bánh Dừa 110g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 05

/ 1 hộp
​Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 06

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ 150g, Điều Vỏ Lụa 150g, Nho Khô Mỹ 250g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 07

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều vỏ lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Trà Xanh Bazanland 100g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 08

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Trà Olong Bazanland 100g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 09

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Vang Chile Red Cube, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 10

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 11

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hật Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 250g, Hạt Chia Thượng Hạng England 350g, Nho khô Mỹ 300g, Vang Chile Red Cube, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 12

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 15

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 16

/ 1 hộp
Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Óc Chó Mỹ 300g, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 17

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 18

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Bộ Hộp Quà Tết

HỖ TRỢ & TƯ VẤN