Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 093 888 7171

Giỏ Quà TếtGiỏ Quà 01

/ 1 giỏ
Nho Mỹ Union, Bánh quy matcha Nhật, trà lài Khánh Nga, Kẹo trai cây Euro, Óc chó Mỹ 250g, Bánh 82k Malaysia

Giỏ Quà 02

/ 1 giỏ
Bánh Oat Crunch, Bánh socola Bon, kẹo trái cây Euro, Trà Bắc Thái, Nho Mỹ Union, Vang Đà Lạt

Giỏ Quà 03

/ 1 giỏ
Macca Úc 250g, Nho Mỹ Union, Trà Olong Đại Gia, Kẹo Đức, Bánh quy matcha Nhật, Vang Chile Paso Fino

Giỏ Quà 04

/ 1 giỏ
Bánh Lu Pháp, Óc chó Mỹ 250g, Nho Mỹ Union, trà Olong Khánh Nga, Kẹo trái cây Fruits, Vang Chile Paso Fino

Tâm Giao 01

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Vang Red Cube, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  250g, Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Nho khô Mỹ 300g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Khay lá chuối

Giỏ Quà 05

/ 1 giỏ
Bánh 82k Malaysia, Kẹo chocolate Anh, Bánh Lu Pháp, Macca Úc 500g, Óc chõ Mỹ 250g, Nho Mỹ Union, Kẹo trái cây Fruits

Tâm Giao 02

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang Red Cube, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Nho khô Mỹ 300g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Khay lá chuối 

Giỏ Quà 07

/ 1 giỏ
Bánh yến mạch Sunrise, Nho Mỹ Union, Kẹo Chocolate Anh, Kẹo Locoffee, Trà Lài Vạn Lý Hương, Vang Pháp Chetaux Fontana 1679

Tâm Giao 03

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Nho khô Mỹ 300g, Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g,  Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g

Tâm Giao 05

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang Chile Red Cube, Nho khô Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc Mỹ  500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Khay lá chuối

Tâm Giao 06

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Nho khô Mỹ 300g, Trà Olong Bazanland 100g, Mật Ong Bazanland 570g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạnh Nhân Tách Vỏ  Rang Mộc Mỹ  500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Khay lá chuối

Tâm Giao 08

/ 1 hộp
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Nho khô Mỹ 300g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Khay lá chuối

HỖ TRỢ & TƯ VẤN